TESTAMENTEEn omfattande forskargärning!


Jag Tommy Ulmnäs, jurist, forskare och författare har bedrivit en omfattande forskning om den förändring som skett i Sverige under 50 års tid.


Forskningsarbetet har utmynnat i 5 böcker.


Jag har dokumenterat vilken systematik som använts av den politiska makteliten i samverkan med massmedia för att de i minsta detalj skulle kunna totalförstöra ett av världens tidigare bästa länder.


Genom utstuderad manipulering, dupering och indoktrinering riktad mot svenska folket har makthavarna lyckats med att i grunden rasera alla grundläggande fundament för det svenska samhällssystemet.


Detta subversiva, destruktiva arbete har jag nogsamt studerat och dokumenterat i mina böcker.


Jag är absolut ensam i Sverige med att visa på vilka metoder makthavarna använt sig av i sina strävanden efter att trasa sönder Sverige i alla dess grundvalar.


Ingen har som jag kristallklart visat på sambandet mellan orsak och verkan i det som landet Sverige nu genomlider.


Mitt arbete fyller ett flertal doktorsavhandlingar!


Svenska folket måste få kännedom om detta Forskningsarbete som är helt unikt i ett land där yttrandefrihet och åsiktsfrihet i dag är nästan helt borttaget.


Tommy Ulmnäs

tu@tomsan.euVideoklipp med Tommy Ulmnäs:

3 maj 2022
Fd kommunjuristen Tommy Ulmnäs: De är landsförrädare allihopa!

https://frihetsnytt.se/tommy-ulmnas-de-ar-landsforradare-allihopa%ef%bf%bc/


7 sept 2022
Tommy Ulmnäs om valet 2022 – ”Ett upplösningstillstånd”

https://frihetsnytt.se/tommy-ulmnas-om-valet-2022-ett-upplosningstillstand/


4 dec 2022
Ny bok varnar världen att begå samma misstag som Sverige

https://frihetsnytt.se/ny-bok-varnar-varlden-att-bega-samma-misstag-som-sverige/


6 jan 2023
Så bygger vi tillbaka vårt Sverige

https://frihetsnytt.se/sa-bygger-vi-tillbaka-vart-sverige/


10 jan 2023

Så får vi ordning folkbildningen

https://frihetsnytt.se/sa-far-vi-ordning-pa-folkbildningen/


16 jan 2023
Expert: Skolan måste förändras radikalt!
https://frihetsnytt.se/expert-skolan-maste-forandras-radikalt/


17 jan 2023
Trolöshet mot huvudman är landsförräderi

https://frihetsnytt.se/troloshet-mot-huvudman-ar-landsforraderi/


4 feb 2023
Bråk om yttrande- och demonstrationsfriheten

https://frihetsnytt.se/brak-om-yttrande-och-demonstrationsfriheten/


16 feb 2023

Nya grupper växer upp som svampar ur jorden

https://frihetsnytt.se/nya-grupper-vaxer-upp-som-svampar-ur-jorden/


24 feb 2023
Så här kan vi utbilda och ombilda svenska folket

https://frihetsnytt.se/sa-har-kan-vi-utbilda-och-ombilda-svenska-folket/


21 mars 2023
Elbolag skär guld med täljkniv och marknaden underminerar Sverige

https://frihetsnytt.se/elbolag-skar-guld-med-taljkniv-och-marknaden-underminerar-sverige/


30 mars 2023

Politiker bryr sig måttligt om demokrati och yttrandefrihet

https://frihetsnytt.se/politiker-bryr-sig-mattligt-om-demokrati-och-yttrandefrihet/


13 april 2023

Sverige - Från välfärdsstat till fattigland

https://frihetsnytt.se/butik/sverige-fran-valfardsstat-till-fattigland/


20 april 2023

Migrationspakten – ”Europa ska inte längre vara Europa”

https://frihetsnytt.se/migrationspakten-europa-ska-inte-langre-vara-europa/


28 april 2023

Krönika: Därför går Sverige i fel riktning

https://frihetsnytt.se/kronika-darfor-gar-sverige-i-fel-riktning/